กลุ่มผู้ประกอบการปราจีนบุรีวอน สสว. และมรภ. สวนสุนันทา สนับสนุนธุรกิจให้ยั่งยืน

ผู้ประกอบการจังหวัดปราจีนบุรี เล็งเห็นความสำคัญการทำตลาดออนไลน์ ที่จะสามารถต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการได้ วอน สสว.และมรภ. สวนสุนันทา ช่วยสนับสนุนโครงการให้ก้าวไกล

นายวิชัย สุขเจริญ ผู้ประกอบการจังหวัดปราจีนบุรี ไม่มีความรู้ในด้านการทำตลาดออนไลน์มาก่อน  ผู้ประกอบการรายนี้ประกอบธุรกิจสมุนไพรน้ำมันว่าน มีช่องทางการขายจากการเป็นสินค้าโอทอป ไม่มีหน้าร้าน ผลการตอบรับส่วนใหญ่ที่เข้ามาจะได้จากการไปออกบูธสินค้าโอทอป  จาการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการณ์อยากได้รับการอบรมเรื่องการขายออนไลน์เป็นอย่างมากเพื่อที่จะนำมาพัฒนาธุรกิจของตน อีกทั้งยังอยากให้ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สนับสนุนโครงการนี้ให้เกิดผล นำพาธุรกิจตนก้าวกระโดดไปได้ไกล ยั่งยืนและกระจายความเข้าถึงของลูกค้าให้ลูกค้ารู้จักสินค้าให้ได้มากที่สุด  หลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ SMEs จึงได้รับความรู้มาอย่างพอสมควร สามารถที่จำนำมาต่อยอดกับธุรกิจของตนได้ และยังกล่าวทิ้งท้ายว่า “ทุกวันนี้การขายออนไลน์ดังมาก และมีความสำคัญมากกับธุรกิจผม ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่จะเติบโตได้ไว และเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย พอได้อบรม ผมได้รับประโยชน์เยอะมาก คือผมไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์เลย จนได้รับการอบรมทำให้รู้ขึ้นมาเพิ่มเติม”

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจสู่สากลแบบ คุณวิชัย ที่ได้รับความรู้จากการอบรม สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://www.ecommercebyssru.com

สอบถามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ecommerce.ssru60@gmail.com, โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs – มรภ.สวนสุนันทา หรือ โทร. 092-702-1485, 065-724-0558