วีณา อติกานต์กุล ทองม้วนไส้หมูหยอง

คุณวีณา อติกานต์กุล  ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรี  นำผลิตภัณฑ์สบู่ เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ SMEs หวังเพิ่มช่องทางการ ให้เป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์

            คุณวีณา อติกานต์กุล  ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบางแสนจังหวัดชลบุรี ประกอบธุรกิจทองม้วนไส้หมูหยอง  เล่าว่า ให้ความสำคัญและติดตามโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ SMEsนี้มาตลอด มีความสนใจในการเปิดร้านค้าออนไลน์เป็นอย่างมาก แต่ก็มีอุปสรรคในด้านการใช้เทคโนโลยี  การขายที่ผ่านมาเป็นการขายเปิดหน้าร้านในโครงการโอทอป ส่วนใหญ่จะได้รู้จักสินค้าจากการเปิดขายหน้าร้าน  ผู้ประกอบการไม่เคยทำการขายออนไลน์ ด้วยเพราะเหตุผลที่ว่า “ป้า ทำกับเขาไม่เป็น มันยาก เราก็จบแค่ ป.4 ทำไม่เป็น  ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง”  ผู้ประกอบการเล็งเห็นความสำคัญธุรกิจอีคอมเมิรซ์  เชื่อว่าจะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทำกำไรได้มากพอสมควร หากผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วก็จะทำให้ช่องทางการขายเพิ่มขึ้น ลูกค้าหลากหลาย รายได้ก็เพิ่มเข้ามา ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญของการทำการตลาดที่ดี   ทั้งนี้การจัดอบรมมีทั้งเรื่องการถ่ายภาพ การสอนทำเนื้อหา แต่ถ้าโครงการจัดทำเนื้อหาลงขายให้จริง  นั่นถือว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จพอสมควร ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยากให้โครงการเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการด้านการขายและอยากให้เจ้าของโครงการดำเนินการพัฒนาดูแลผู้ประกอบการตลอดทั้งโครงการ

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจสู่สากลแบบ คุณอรภัทรชนม์ ที่ได้รับความรู้จากการอบรม สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://www.ecommercebyssru.com

สอบถามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ecommerce.ssru60@gmail.com, โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs – มรภ.สวนสุนันทา หรือ โทร. 092-702-1485, 065-724-0558