ธุรกิจ E-Commerce มีประโยชน์อย่างไร

 

ปัจจุบัน ธุรกิจ E-Commerce ได้เข้ามามีบทบาทในตลาดการซื้อขายมากขึ้น เพราะสามารถช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายติดต่อกันได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆ อีกด้วย

ประโยชน์ของธุรกิจ E-Commerce จะแบ่งได้ 4 หัวข้อหลักคือ

  1. ประโยชน์ของ E-Commerce ต่อบุคคล ก็คือ สามารถมีสินค้าและบริการราคาถูกจำหน่าย ช่วยทำให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น และ สามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ผุ้ซื้อสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ในเวลาที่รวดเร็ว ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าตรงตามความต้องการได้ดี และในส่วนของ E-Commerce ต่อบุคคล จะสนับสนุนการประมูล ทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้ารายอื่นได้ไว และช่วยทำให้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานภายในโซ่มูลค่า (Value Chain Integration) ได้อีกทางหนึ่งอีกด้วย
  2. ประโยชน์ของ E-Commerce ต่อองค์กรธุรกิจ ก็คือ ช่วยขยายตลาดในระดับประเทศและระดับโลกได้อย่างง่ายดาย ทำให้บริการลูกค้าได้จำนวนมากทั่วโลกด้วยต้นทุนที่ต่ำ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและปริมาณเอกสารได้ถึงร้อยละ 90 ทั้งนี้ยังช่วยลดต้นทุนการสื่อสารโทรคมนาคม เพราะ อินเทอร์เน็ตราคาถูกกว่าโทรศัพท์ทำให้บริษัทขนาดเล็กสามารถแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่ได้ จึงทำให้การจัดการผลิตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเอง
  3. ประโยชน์ของ E-Commerce ต่อสังคม ก็คือ ช่วยทำให้คนสามารถทำงานที่บ้านได้ ทำให้มีการเดินทางน้อยลง จึงส่งผลทำให้การจราจรไม่ติดขัด ลดปัญหามลพิษทางอากาศได้ และข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือ E-Commerce ต่อสังคม ทำให้มีการซื้อขายสินค้าราคาถูกลง คนที่มีฐานะปานกลางก็สามารถยกระดับมาตรฐาน การขายสินค้าและบริการได้ในการทำธุรกิจ
  4. ประโยชน์ของ E-Commerce ต่อระบบเศรษฐกิจ ก็คือ เป็นการเพิ่มกิจการ SMEs ในประเทศกำลังพัฒนา และอาจได้ประโยชน์จากการเข้าถึงตลาดที่กว้างขวางในระดับโลก ช่วยทำให้กิจการในประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ โดยช่วยให้บทบาทของพ่อค้าคนกลางลดลง ทำให้ต้นทุนการซื้อขายลดลง ทำให้อุปสรรคการเข้าสู่ตลาดลดลงตามไปด้วย เหตุนี้เองจึงทำให้ประชาชนในชนบทสามารถหาสินค้าหรือบริการได้เช่นเดียวกับในเมือง ช่วยเพิ่มความเข้มข้นของการแข่งขัน ทำให้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

E-commerce เป็นธุรกิจการซื้อขายสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีขั้นตอนพื้นฐานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด หรืออาจเรียกได้ว่า เป็นการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์ เพราะ ในปัจจุบันทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ดังนั้นการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์จึงมีโอกาสสร้างรายได้มากมายภายในระยะเวลาอันสั้น ทั้งยังช่วยลดช่องว่างทางการค้าระหว่างองค์กรกับร้านค้าขนาดขนาดเล็กอีกด้วย ซึ่งส่งผลดีทั้งผู้ค้าขาย ผู้ผลิตและผู้ซื้อมากมาย ได้แก่ ประหยัดเวลา สะดวกสบาย สามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการ ได้ง่ายนั่นเอง

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : baanjomyut.com