E-Marketplace คืออะไร

หลายคนอาจสงสัยใช่ไหมครับว่า E-Marketplace คืออะไร ? ส่งผลต่อธุรกิจออนไลน์อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาไขข้อข้องใจกันครับ

 

สำหรับ E-Marketplace หรือ Electronic Marketplace เป็นตลาดกลางที่รวบรวมสินค้าและร้านค้า หรือบริษัทจำนวนมากมาย ถูกรวบรวมไว้ที่นี่ หรืออธิบายให้เห็นภาพคล้ายตลาดนัดที่รวบรวมสินค้ามากมาย ดังนั้น E-Marketplace เป็นเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ-ขายสินค้า บริการ ธุรกิจ ร้านค้าจำนวนมาก โดยอยู่ในรูปแบบตลาดนัดออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง เช่น lnwshop.com, Kaidee.com นั่นเองครับ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs หรือคนทั่วไป สามารถนำข้อมูลธุรกิจและข้อมูลสินค้าไปใส่ไว้ใน E-Marketplace

และเปิดให้ผู้ซื้อ – ผู้ขายเข้ามาทำการติดต่อซื้อ – ขาย แลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและบริการ ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางรูปแบบใหม่ที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางการค้า และตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลทำให้กิจกรรมทางการตลาดกระบวนการซื้อ – ขาย มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขณะที่ การใช้เว็บไซต์ E-Marketplace ก่อให้เกิดผลดีมากมายทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนี้

ผลดีต่อผู้ซื้อ

1. ลดต้นทุน และระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อ

2. ควบคุมกระบวนการจัดซื้อได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว

3. สร้างโอกาสในการติดต่อทางธุรกิจ ค้นหาผู้ขายได้อย่างหลากหลาย

4. เปรียบเทียบข้อมูลสินค้าและบริการ กระทั่งข้อมูลบริษัท เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด

5. สามารถลงประกาศซื้อ เพื่อให้ผู้ขายติดต่อเสนอการขายได้

ผลดีต่อผู้ขาย

1. ลดระยะเวลาในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด โปรโมทสินค้าแหล่งเดียวกระจายไปทั่วโลก

2. ลดต้นทุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

3. ลดข้อจำกัดด้านองค์ประกอบทางธุรกิจ เช่น พื้นที่ร้าน พนักงานขาย เป็นต้น

4. ลดต้นทุนในการนำเสนอการขาย

5. ระบบสนับสนุนทำให้การขายสินค้าและบริการเป็นเรื่องง่าย

6. สร้างโอกาสทางการค้าตลอด 24 ชั่วโมงใน 7 วัน

7. ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการได้ทั่วทุกมุมโลก

จะเห็นได้ว่า เว็บไซต์อย่าง E-Marketplace เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ SMEs ในเรื่องต่างๆ ได้ หากศึกษาและเข้าใจอย่างแท้จริง

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : blog.sogoodweb.com