ลงมือทำ SEO ง่ายๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย 3 แนวทางหลัก

สิ่งที่จะพูดถัดมา ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคการทำ SEO แบบง่ายๆ แต่ได้ประสิทธิภาพ โดยที่คุณไม่ต้องควักเงินลงทุน ขอแค่ทุ่มเทและไม่หยุดพัฒนา 3 แนวทางนี้ เพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แม้อาจใช้ระยะเวลายาวนานสักหน่อยแต่คุ้มค่ามาก 

1. ด้านเนื้อหา : เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำ SEO เพราะการที่เว็บไซต์จะเกี่ยวข้องกับ Keyword ใด Google จะดูความสำคัญของ Keyword ในเนื้อหาที่อยู่บนเว็บนั้นๆ ดังนั้น การทำ Content เกี่ยวกับความรู้ของสินค้าให้ผู้เข้าเว็บไซต์ จะช่วยในการทำ SEO ได้ทางหนึ่ง เพราะเนื้อหาบทความสามารถเพิ่มปริมาณ Keyword บนเว็บไซต์ได้อัติโนมัติ

2. ด้านโครงสร้างและประสิทธิภาพเว็บไซต์ : ส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับเทคนิคการทำเว็บไซต์ทั้งในด้านโครงสร้าง ความสะดวกในการใช้งาน ความปลอดภัย และประสิทธิภาพด้านความเร็ว โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ โปรแกรมเมอร์ เช่น การทำ HTTPS เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลบนเว็บ

3. ด้านความน่าเชื่อถือ : เป็นการเขียนบทความที่มีคุณภาพเพื่อให้เว็บไซต์อื่นๆ  หรือเกิดการแพร่หลายใน Social Network เป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์เป็นทีรู้จักอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การทำให้เว็บไซต์ของคุณนั้นจะถูกค้นเจอโดย Google และถูกคลิกโดยคนจริงๆ ต้องอาศัยความทุ่มเทในการทำ SEO ที่มีปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง และนี่เป็นเพียงก้าวแรกของความสำเร็จเท่านั้นในการทำ SEO ง่ายๆ อย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถทำได้ดัวยตนเอง แต่ถึงอย่างไรการพัฒนาและเรียนรู้ไม่สิ้นสุดจะยิ่งทำให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าใจและนำไปปรับใช้ในธุรกิจออนไลน์ได้มากขึ้นด้วยนะครับ

อ่านเพิ่มเติม :

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : magnetolabs.com, foodbankpe.org, contentshifu.com