เครื่องหมายการค้า (Trademark)  ทำธุรกิจ SMEs ต้องรู้

การเริ่มต้นทำธุริกจนั้น ผู้ประกอบการ SMEs ยุคใหม่นอกจากต้องวางแผนพัฒนาเพื่อให้สินค้าและบริการสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ยังต้องอาศัยการสร้างความน่าเชื่อถือในการเพิ่มยอดขายที่เพิ่มขึ้น เครื่องหมายการค้า (Trademark)  เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และสร้างการจดจำให้กลุ่มเป้าหมายจนกลายเป็นการสร้างรายได้กลับมาเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs ไม่ควรมองข้าม

เครื่องหมายการค้า คืออะไร ? ทำไมจำเป็นกับธุรกิจ SMEs

เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งการทำเครื่องหมายการค้านั้น เป็นการสร้างการจดจำ การรับรู้แก่ผู้คนที่ได้เห็น ซึ่งอยู่ในรูปแบบของสัญลักษณ์ และเสมือนเป็นสื่อแทนการพูดอธิบายง่ายๆ ครับ คือแค่มองเครื่องหมายก็เกิดการจดจำว่าเป็นแบรนด์สินค้าจากเรายังไงละครับ

ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้า ยังเป็นการแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น เจ้าของมีสิทธิตามกฎหมายเพียงผู้เดียว เราไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นและบุคคลอื่นก็ไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของเราได้ เว้นแต่จะมีสัญญาและข้อตกลงต่อกัน

ผู้ประกอบการค้า ธุรกิจ SMEs ที่มีตรา หรือแบรนด์ เพื่อใช้ในการโปรโมทและโฆษณาเกี่ยวกับธุรกิจสินค้าและบริการของเราเอง ต้องยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการนั้น เพราะมีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณในแง่เมื่อลูกค้านำชื่อไปใช้ในการแนะนำสินค้าหรือบริการของเราให้แก่ผู้อื่นได้รับรู้ และเราสามารถสร้างมูลค่าได้จากการใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายการค้านั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ จึงต้องศึกษาประเภทของเครื่องหมายการค้าว่ามีอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้เลือกให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณยังไงละครับ

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลอ้างอิงจาก : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, idgthailand.com