ข้อดีของการใช้ E-Marketplace ที่น่าสนใจ

e-Marketplace หรือชื่อเต็ม Electronic Marketplace คือ ตลาดกลางสำหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า หรือบริการบนสื่อ Internet ที่ถือว่าเป็นช่องทางการดำเนินธุรกรรมเชิงพาณิชย์ที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้มั่นใจในการใช้บริการดังกล่าว 

สำหรับข้อดีของการใช้ e-Marketplace ที่น่าสนใจมีดังนี้

1. ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ในปัจจุบันการทำการค้าบนโลกออนไลน์นั้นมีความสำคัญมาก จนทำให้เกิดเม็ดเงินมูลค่ามหาศาล แถมยังสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างดี โดยผ่านช่องทางใหญ่ๆ อย่าง amazon ebay Alibaba ที่เป็นศูนย์กลางการลงจำหน่ายสินค้าในตอนนี้ ที่สร้างความพอใจได้ทั้งคนขายและคนซื้อได้อย่างอิสระทั่วโลก จึงเป็นช่องทางทางธุรกิจที่น่าทำอย่างยิ่ง

2. ผู้ประกอบการทางธุรกิจสามารถนำสินค้า หรือบริการมาเสนอขายได้ทันที

โดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และสามารถลงจำหน่ายช่วงเวลาไหนก็ได้ ขอแค่มีระบบจัดการที่ดี เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถค้นสินค้าของเราได้อย่างง่าย และตรงตามกลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลานั้น ๆ เป็นการสร้างโอกาสทางการค้าขายได้อีกทางหนึ่ง

3. e-Marketplace สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกรรมเชิงพาณิชย์ แก่ผู้ประกอบการทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้ประกอบการสามารถค้นหาผู้จำหน่ายวัตถุดิบ (Suppliers) และพันธมิตรธุรกิจ (Alliance) ได้ เพื่อสามารถตอบโจทย์ กับคู่ค้าที่จะกระจายรายได้อย่างอิสระและทั่วถึงต่อกันได้

4. เป็นช่องทางการตลาดใหม่ ที่ต้นทุนต่ำ

สามารถอำนวยความสะดวก ให้คนเข้าถึงสินค้าได้สะดวก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลก ขอให้มีอินเตอร์เน็ตก็สามารถประกอบธุรกิจได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ หรือ การจ้างลูกจ้างต่างๆ จึงทำให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกได้ และได้มูลค่าจากการขายมาจากเดิมนั่นเอง

5. เป็นช่องทางการเข้าถึงติดต่อของผู้ซื้อและผู้ขาย ให้มีความเท่าเทียมกัน

เป็นระบบการซื้อขายที่ลดระยะเวลาของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อ และเป็นการเพิ่มการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ต้องพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตรงความต้องการของผู้ซื้ออย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีอะไรใหม่ๆ ให้เลือกสรรอยู่ตลอดเวลา

จะเห็นว่า e-Marketplace นั้น มีความสำคัญกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจในปัจจุบันอย่างมาก และยังมีส่วนกระตุ้นให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้า หรือบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้ออย่างต่อเนื่องอีกด้วย

อ้างอิงข้อมูลจาก : กระทรวงอุตสาหกรรม