เปิดร้านค้าออนไลน์ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ ?

ปัจจุบันมีร้านค้าออนไลน์เปิดใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลากหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ของตัวเอง เว็บไซต์ E-Commerce และ Social Network อย่าง Facebook และ Instagram ซึ่งเป็นช่องทางที่นิยมอย่างมาก เพราะสร้างรายได้อย่างมหาศาล

 

แต่ปัญหาที่พบคือ การหลอกลวงมีเยอะ ลูกค้าถูกโกง ถูกหลอกลวงจากการค้าขายออนไลน์อย่างที่มีข่าวสารต่างๆ ออกมาให้เห็นกันบ่อยๆ จึงกลายเป็นเรื่องที่ส่งผลเสียให้การค้าขายออนไลน์เกิดความไม่น่าเชื่อถือและสร้างความเสียหายในเรื่องยอดขายลดลง เพราะผู้คนบนโลกออนไลน์ลดการสั่งซื้อสินค้านั่นเอง

ดังนั้น “การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามหากมีเว็บไซต์ โดยการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีข้อดี เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ได้ระบุตัวตนที่ชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ ฉะนั้นมาดูกันว่า ผู้ประกอบการ SMEs ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างสำหรับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กันครับ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
  2. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
  3. รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ (เอกสารแนบ แบบ ทพ.) กรอก 1 ใบ ต่อ 1 เว็บไซต์
  4. เอกสารการจดโดเมนเนม (กรณีที่มีเว็บไซต์ และชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนม ต้องเป็นชื่อผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์)
  5. Print หน้าแรกของเว็บไซต์ , สินค้า/บริการที่ประกอบพาณิชยกิจ และวิธีการสั่งซื้อสินค้า/บริการ วิธีการชำระเงิน วิธีการส่งสินค้า
  6. แผนที่ตั้งการประกอบพาณิชยกิจ
  7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (กรณีจดในนามนิติบุคคล)
  8. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

สำหรับการยื่นเอกสาร เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้ประกอบการสามารถยื่นได้ที่

1. สำนักงานแห่งใหญ่ของสถานประกอบการตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ยื่นที่ สำนักงานเขตที่สำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่

2. สำนักงานแห่งใหญ่ของสถานประกอบการตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ให้ยื่นที่ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยา เทศบาล หรือองค์การบริการส่วนตำบลที่สำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่

3. ถ้าสำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจตั้งอยู่ในต่างประเทศ และมาตั้งสำนักงานสาขาเพื่อประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งในเขตท้องที่รับผิดชอบของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ใดก็ให้จดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ในเขตท้องที่นั้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้อง รวมทั้งการทำธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่แรกเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว เพราะเป็นการเพิ่มความมั่นใจ น่าเชื่อถือให้ลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของเรา เพราะสินค้าของเรามีความน่าเชื่อถือ มีแหล่งที่มาทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น และมั่นใจที่ได้ซื้อสินค้าของเราด้วยนะครับ

อ้างอิงจากข้อมูล : dbd.go.th, ireadyweb.com