ขั้นตอนสำคัญในการให้บริการธุรกิจ E-Commerce

การบริการ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ส่งผลโดยตรงกับการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Offline หรือ Online ก็ตาม และยิ่งเป็นธุรกิจ E-Commerce ด้วยแล้ว หากมีการบริการที่ไม่ดี หรือไม่ประทับใจลูกค้า ก็อาจทำใหลู้กค้าหนีหายไปใช้บริการเจ้าอื่นแทน

ดังนั้น ผู้ประกอบการ SMEs ควรต้องมีการพัฒนาในเรื่องของการบริการให้ดีที่สุด ลองมาดูแนวทางสำหรับนำไปปรับใช้ เพื่อให้การบริการผ่านทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกันครับ

 

1. การให้บริการหลากหลายช่องทาง

ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มต่างมีความสะดวกในการติดต่อกับแบรนด์ผ่านช่องทางที่แตกต่างกันไป คุณควรมีช่องทางให้บริการที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า เช่น โทรศัพท์ อีเมล และที่สำคัญคือ โซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook IG และ Youtube เป็นต้น เพราะใช้งานง่ายและมีความสะดวกรวดเร็ว

 

2. ติดตามปฏิกริยาของผู้บริโภค

ผู้ประกอบการ SMEs ควรเอาใจใส่ และหมั่นติดตามสังเกตปฏิกริยาของผู้บริโภค จะช่วยให้ทราบความต้องการของลูกค้า และข้อสงสัย ปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์และความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

 

3. มีการการตอบคำถามผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว

การที่แบรนด์มีการตอบคำถาม และมีการติดต่อกับผู้บริโภคในเวลารวดเร็ว ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงถึงความเอาใจใส่ต่อการให้บริการ และยังมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคอีกด้วยครับ

 

4. พูดคุยผ่านทางออนไลน์

การบริการในรูปแบบนี้มีข้อดีในเรื่องของความสะดวกรวดเร็ว และช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ถึงทัศนคติของแบรนด์ผ่านการพูดคุยทางออนไลน์ ที่สำคัญจะส่งผลให้มีทัศนคติด้านบวกต่อแบรนด์เพิ่มมากขึ้น

 

5. การให้บริการแบบประทับใจแก่ผู้บริโภค

สิ่งสำคัญในการให้บริการ คือ ต้องมีความเอาใจใส่, เห็นอกเห็นใจ และมีความเข้าใจผู้บริโภค ทั้งในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นทางแบรนด์ให้การแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ มีความชำนาญ เป็นมืออาชีพ และนำปัญหากลับไปปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

การทำธุรกิจ E-Commerce เป็นธุรกิจอีกประเภทหนึ่งในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมและมีผู้ประกอบการจำนวนมาก ดังนั้น การให้บริการด้วยใจและมีคุณภาพ จึงมีส่วนช่วยใหธุรกิจออนไลน์ของคุณยิ่งเติบโต เป็นที่รู้จัก และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าได้มากขึ้นอีกด้วยครับ

 

ข้อมูลอ้างอิง : thumbsup.in.th, sendingyourecommerce.com