สูตรความสำเร็จของผู้ประกอบการ SMEs ที่ดีที่ต้องอ่าน!

ปัจจุบันหลายคนอยากประกอบธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่การก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดีนั้น มีองค์ประกอบและปัจจัยที่ต้องคำนึงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจ ความอดทน และมีความผูกพันกับงานที่ทำเพื่อให้เกิดความสำเร็จในที่สุด

 

ดังนั้น ลองมาพิจารณาดูกันครับ การเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ดีนั้นต้องมีคุณลักษณะด้านไหน

 

1. ความกล้าเสี่ยง (Risk Taking)

เมื่อเอ่ยถึงคำว่า ธุรกิจ กับ ความเสี่ยง ย่อมเป็นของคู่กันสำหรับผู้ที่ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งต้องเป็นคนที่ชอบทำงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถของตนเอง ไม่หยุดพัฒนาและต้องประเมินความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการ SMEs มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวได้  โดยต้องประเมินทั้งด้านการลงทุน การวางแผนการตลาด การเลือกกระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ ซึ่งต้องอาศัยการศึกษาอย่างละเอียดด้วยนะครับ

 

2. ต้องการมุ่งความสำเร็จ (Need for Achievement)

เมื่อมองเห็นโอกาสแห่งความเป็นไปได้และศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ผู้ประกอบการ SMEs จะมุ่งมั่นใช้พลังงานทั้งความคิดสติปัญญา ความสามารถทั้งหมด ทำงานหนักทุ่มเทให้กับงาน เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามช่องทางที่วางไว้ โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก และยังคงต่อสู้ต่อไป เกิดการเรียนรู้ถึงความผิดพลาดจากที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขไปสู่ความสำเร็จ จนสามารถสร้างวิธีการของขบวนการที่ทำให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจต่อไปได้อีกด้วย      

 

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity Thinking)

การเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ดีและสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ อีกหนึ่งปัจจัยที่ขาดไม่ได้ นั่นคือ ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่พอใจที่จะทำในสิ่งซ้ำๆ เหมือนแบบดั้งเดิม แต่เป็นผู้ที่ชอบเอาประสบการณ์ที่ผ่านมานำมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์หาวิธีการใหม่ที่ดีกว่าเดิมนำมาใช้กับการบริหารธุรกิจ

 

4. รู้จักผูกพันต่อเป้าหมาย (Addict to Goals)

ผู้ประกอบการที่ดีต้องตั้งเป้าหมายเพื่อไปสู่ความสำเร็จให้ได้ ต้องหาวิธีในการรับมือถึงความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้น ทั้งสาเหตุ การแก้ไขสาเหตุนั้นๆ ซึ่งผู้ประกอบการที่ดีจะต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และมีความคิดผูกพันที่จะเอาชนะจนสามารถวางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ ป้องกันปัญหาไว้ล่วงหน้า รับรองว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกล

 

5. ความสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น (Ability to motivate)

นอกจากผู้ประกอบการที่ดีต้องมีความสามารถในการทำงานแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการชักจูงโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการทำงานด้วยครับ ทั้งการสร้างสร้างทัศนคติและแรงจูงใจต่อผู้ร่วมงานให้สามารถเข้าใจการทำงาน และเต็มใจปฏิบัติงานตามที่วางไว้ได้

จะเห็นได้ว่า การก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ดีได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เนื่องจากต้องอาศัยการทุ่มเทในการทำงาน การวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และนำมาซึ่งการแก้ไข สิ่งเหล่านี้เป็นกุญแจความสำเร็จที่ผู้ประกอบการต้องหมั่นเพียร อดทน และตั้งใจเพื่อทำเป้าหมายของธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในที่สุด

อ้างอิงจากข้อมูล : manager.co.th, th.jobsdb.com