ข้อดีและประโยชน์ของ e-Marketplace

ปัจจุบันผู้ประกอบการ SMEs มีช่องทางเลือกในการทำการค้าได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาดแบบเดิมที่เรียกว่า Offline และ ตลาดแบบ Online

 

สืบเนื่องจากในยุคนี้ระบบการสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์มีประโยชน์อย่างมากในการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี และการนำ e-Marketplace มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจออนไลน์ของผู้ประกอบการ SMEs  และประโยชน์ข้อดีในการใช้ e-Marketplace ที่น่าสนใจ แบ่งได้ตามนี้คือ

 

1. ด้านอำนาจซื้อ e-Marketplace

เป็นการช่วยสร้างกลุ่มผู้ซื้อเพื่อรวมตัวกันสั่งซื้อสินค้าชนิดเดียวกันร่วมกัน ทำให้ผู้ขายรู้แนวทางในการขายสินค้าหรือบริการ จึงได้สินค้าในราคาที่ต่ำลงจากการซื้อในปริมาณมาก ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ขายได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนมากขึ้นว่าตนเองควรจะผลิตสินค้าหรือวัตถุดิบในแนวใดออกมาขาย หรือในมุมกลับกันผู้ขาย ก็อาจจะรวมตัวกันเพื่อขายสินค้าให้ได้ปริมาณที่ผู้ซื้อต้องการได้

 

2. ด้านกระบวนการจัดการ e-Marketplace

ช่วยให้เรามีแคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว สมาชิกสามารถสั่งซื้อสินค้าและบริหารการสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงระบบการชำระเงิน ซึ่งจะทำให้ลดต้นทุนในด้านธุรกรรมที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะพวกเอกสารต่างๆ ที่มีต้นทุนอยู่ด้วย ถ้าตัดตรงนี้ไปเราจะมีเม็ดเงินมากขึ้นกว่าเดิมในการลงทุนอย่างอื่นต่อไปได้นั่นเองครับ

 

3. ด้านลูกโซ่การซัพพลายของอุตสาหกรรม

ผู้ซื้อสินค้าสามารถรู้ได้ว่า มีสินค้าอะไรขาย และขายในราคาเท่าใด ส่วนผู้ขายสามารถทราบได้อีกเช่นกันว่าผู้ซื้อมีความต้องการซื้อสินค้าจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบและวิธีการของผู้ให้บริการตลาดกลางด้วย อีกทั้ง เมื่อเกิดความต้องการสินค้าระยะเวลาการผลิต ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า หรือ Lead Time สั้นกว่าในระบบการค้าปกติ ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ต้องสต๊อกสินค้าเกินความจำเป็นทำให้การบริหารด้าน Logistics เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถสร้างระบบ ERP (Enterprise  Resource  Planning) อัตโนมัติได้ และหากสมาชิกใช้ระบบ ERP เดิมอยู่แล้วก็สามารถ integrate เข้ากับระบบเดิมได้อีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นกับความสามารถของระบบที่ใช้ทั้งฝั่งผู้ให้บริการตลาดกลางและผู้ใช้บริการตลาดกลางเช่นกัน

4. ด้านข้อมูลข่าวสารและสังคม

ผู้ซื้อและผู้ขายรู้เท่าทันเหตุการณ์ของการตลาดแบบใหม่นี้ สร้างกติกาทางการค้าที่ดี เพราะบริการที่ไม่มีคุณภาพจะได้รับการต่อต้านในทันทีที่ตรวจพบ และผู้ซื้อหรือผู้ขายรายนั้น จะถูกกลไกตลาดผลักออกจากสังคมนั้นโดยอัตโนมัติ ก่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน ทั้งจากคู่แข่งที่ต้องแย่งชิงลูกค้าของกันและกันทำให้ต้องให้ความรู้ในแง่มุมต่างๆ แก่ผู้ซิ้อ เพื่อสร้างความได้เปรียบแก่ตนเอง ลูกค้าได้มีโอกาสศึกษาข้อดีของแต่ละฝ่าย และเลือกในสิ่งที่ดีที่สุด สุดท้ายก็อาจจะนำเอาจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาร่วมกันเพื่อพัฒนาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาดและมีต้นทุนต่ำที่สุดได้

จะเห็นได้ว่า ตลาด e-Marketplace เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ประกอบการ SMEs ต้องศึกษาอย่างละเอียด และรู้ลึกเพื่อสร้างความเข้าใจ เพื่อที่จะใช้งานให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

อ้างอิงข้อมูลจาก blog.sogoodweb.com