ผู้ประกอบการธุรกิจ”สบู่”ชื่นชมโครงการ สสว.เพิ่มช่องทางการขาย

ผู้ประกอบการชลบุรี ชื่นชมโครงการสสว.และมรภ.สวนสุนันทา ที่ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการขับเคลื่อนสู่ตลาดออนไลน์

คุณอรภัทรชนม์ ขมเล็ก  ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรี  เจ้าของผลิตภัณฑ์สบู่น้ำนมข้าว ที่มีการเปิดขายสินค้าทางหน้าร้านเพียงช่องทางเดียว พอหลังได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการ ทำให้ผู้ประกอบการยินดีและพึงพอใจ  ชื่นชมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ SMEs เป็นอย่างมาก หวังเป็นตัวกลางพาขับเคลื่อนการตลาดออนไลน์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ผู้ประกอบการกล่าวว่า “ทุกวันนี้โลกมันไปไกลตามแทบไม่ทัน  มีช่องทางการจัดจำหน่ายเกิดขึ้นหลายช่องทาง ง่ายแก่การเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ที่จะช่วยส่งเสริมการขาย และยังมีสิทธิประโยชน์ที่ดีน่าสนใจ และเข้าก็ใจถึงผู้ประกอบการอย่างเราอีกด้วย ”

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจสู่สากลแบบ คุณอรภัทรชนม์ ที่ได้รับความรู้จากการอบรม สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://www.ecommercebyssru.com

สอบถามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ecommerce.ssru60@gmail.com, โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs – มรภ.สวนสุนันทา หรือ โทร. 092-702-1485, 065-724-0558