ปฏิทินการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล ร่วมงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs 

สสว. และ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs หรือ “SMEs Go Online By SSRU” เพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์  ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs 2560 โดยมีกำหนดการอบรม ดังนี้

ผู้ประกอบการ  SMEs ที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่  https://www.ecommercebyssru.com

สอบถามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ecommerce.ssru60@gmail.com, โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs – มรภ.สวนสุนันทา หรือ โทร. 092-702-1485, 065-724-0558