การจัดอบรมด้านการตลาดออนไลน์ ภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจาก โค้ชแบงค์-สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านดลาดออนไลน์ (เจ้าของเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ)มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs
ในหัวข้อ การสร้างเฟซบุ๊ก(ช่วงเช้า) และ การสร้างคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเพื่อการตลาด(ช่วงบ่าย) ภายในงานส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ที่จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน