สสว. ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มช่องทางการขาย เพิ่มรายได้ด้วย E-commerce”

 

            สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล  ร่วมงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ  หัวข้อ “เพิ่มช่องทางการขาย เพิ่มรายได้ด้วย E-commerce”

            การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs หรือ “SMEs Go Online By SSRU” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs 2560 เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สสว. และ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีช่องทางการตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น ด้วยการนำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนระบบผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

            โดยครั้งนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จังหวัดโคราช ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ภายในงานมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เพิ่มช่องทางการขาย เพิ่มรายได้ด้วย E-commerce” โดยมีกำหนดการ ดังนี้

 

 

           เป้าหมายหลักของโครงการเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 21,700 ราย ในพื้นที่ภาคอีสาน และภาคตะวันออก ให้สามารถนำสินค้าหรือบริการที่ได้รับการพัฒนาความพร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์ จำนวน 32,500 ผลิตภัณฑ์

            ซึ่งเราได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์รุ่นใหม่ “คุณเมธปรียา คำนวณวุฒิ” ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทแอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด (Lnwmall.com) มาถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำการตลาดออนไลน์ และทำกิจกรรมเวิร์คช็อปสอนการสร้างร้านค้าออนไลน์แบบมืออาชีพ ตลอดจนเทคนิคการคิดวางแผนการขายที่ให้ความคุ้มค่า พร้อมทั้งสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน E-commerce สุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบตัวต่อตัว ที่จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้กลับไปและสามารถทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างมืออาชีพ

            ที่ผ่านมา โครงการฯ เปิดรับสมัครและดำเนินการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง การจัดการด้านตลาด E-commerce ในหลายๆ จังหวัด เช่น ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, สกลนคร, นครพนม, ปราจีนบุรี, สระแก้ว และขอนแก่น และยังเดินหน้าจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

            ผู้ประกอบการ  SMEs ที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่  https://www.ecommercebyssru.com

            สอบถามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ecommerce.ssru60@gmail.com, โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs – มรภ.สวนสุนันทา หรือ โทร. 092-702-1485, 065-724-0558

            ห้ามพลาด! โอกาสในการพัฒนาธุรกิจสู่สากลอยู่ไม่ไกลหากคุณต้องการพัฒนาธุรกิจให้ตรงใจผู้บริโภคยุคดิจิทัล “เพิ่มช่องทางการขาย  เพิ่มรายได้ด้วย E-commerce” คือการอบรมและสนามทดลองที่ตอบโจทย์