ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มช่องทางการขาย เพิ่มรายได้ด้วย E-commerce”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล  ร่วมงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ  หัวข้อ “เพิ่มช่องทางการขาย เพิ่มรายได้ด้วย E-commerce”

            หลังจากจัดการอบรมไปแล้ว 2 ครั้ง และมีผู้ให้ความสนใจเข้ามาร่วมการอบรมอย่างต่อเนื่อง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs หรือ “SMEs Go Online By SSRU” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs 2560 ขึ้นอีกครั้ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีช่องทางการตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น ด้วยการนำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนระบบผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

            โดยครั้งนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ โรงแรมสตาร์ โฮเท็ล ห้องสร้อยสุวรรณ  ชั้น 2 จังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เพิ่มช่องทางการขาย เพิ่มรายได้ด้วย E-commerce” โดยมีกำหนดการ ดังนี้

            และเราได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์รุ่นใหม่ “คุณเมธปรียา คำนวณวุฒิ” ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทแอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด (Lnwmall.com) มาถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำการตลาดออนไลน์  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อป ตลอดจนเทคนิคการคิดวางแผนการขายที่ให้ความคุ้มค่า พร้อมทั้งสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน E-commerce ถึงปัญหาต่างๆ ของการทำธุรกิจได้อีกด้วย

            ผู้ประกอบการ  SMEs ที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่  https://www.ecommercebyssru.com

            สอบถามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ecommerce.ssru60@gmail.com, โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs – มรภ.สวนสุนันทา หรือ โทร. 092-702-1485, 065-724-0558