ปฏิทินการอมรมสัมมนา ประจำเดือนสิงหาคม 2560

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล ร่วมงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs หรือ “SMEs Go Online By SSRU” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs 2560 เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สสว. และ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีช่องทางการตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น ด้วยการนำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนระบบผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยในเดือนสิงหาคม 2560 มีกำหนดการอบรม ดังนี้

ผู้ประกอบการ  SMEs ที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่  https://www.ecommercebyssru.com

สอบถามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ecommerce.ssru60@gmail.com, โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs – มรภ.สวนสุนันทา หรือ โทร. 092-702-1485, 065-724-0558