คุณกริชกวี หวังผลผลักดัน “สบู่ซาโป” สู่ตลาดอีคอมเมิร์ซ

คุณกริชกวี หวังผล หนึ่งในผู้ประกอบการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ SMEs ปี 2560  โดยภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมความรู้การทำตลาดออนไลน์ หวังเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

 

 

ผู้ประกอบการรายนี้ประกอบธุรกิจยาหม่อง และสบู่ ภายใต้แบรนด์ “ซาโป”  จากที่เคยขายผ่านทางเฟซบุ๊ค มุ่งหวังที่จะเปิดร้านค้าออนไลน์ แต่ไม่มีความรู้ที่จะทำการตลาดออนไลน์ที่คลอบคลุมผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์ คุณกริชกวีกล่าวว่า “  การทำตลาดออนไลน์เป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ตอนนี้การขายออนไลน์มาแรงมาก ผมอยากผลักดันธุรกิจของผมก้าวไปอยู่ในที่กว้างและเป็นที่รู้จัก  ” นี่คือเหตุผลหลักที่คุณกริชกวีตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ SMEs  ภายหลังการได้รับความรู้การอบรมในครั้งนี้ ทำให้คุณกริชกวี ได้รับความรู้ไปอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การถ่ายภาพ การวางคอนเทนท์ การโปรโมทสินค้าต่างๆ และยังได้รับสิทธิพิเศษจากการเปิดร้านค้าออนไลน์ตามที่คาดหวัง  พร้อมทั้งเห็นความสำคัญของการทำการตลาดออนไลน์มากขึ้นอีกด้วย

 

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจสู่สากลแบบ คุณกริชกวี ที่ได้รับความรู้จากการอบรม สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://www.ecommercebyssru.com

สอบถามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ecommerce.ssru60@gmail.com, โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs – มรภ.สวนสุนันทา หรือ โทร. 092-702-1485, 065-724-0558